Generelle vilkår og betingelser for campingtjenester

Følgende vilkår og betingelser gælder mellem campinggæsten og Naturcamping Lüneburger Heide GmbH (i det følgende benævnt campingdrift). Ved registrering anerkender campinggæsten udtrykkeligt indholdet af disse vilkår og betingelser.Afvigende og/eller supplerende aftaler kræver udtrykkelig skriftlig bekræftelse af campingpladsen.

1. Indgåelse af campingkontrakten/booking

Ved at sende den skriftlige tilmelding tilbyder campinggæsten campingselskabet en bindende indgåelse af en campingkontrakt for den angivne periode og for antallet af registrerede personer. Campingkontrakten indgås kun med campingfirmaets skriftlige reservationsbekræftelse. Der er ingen ret til en bestemt tonehøjde. Telefoniske oplysninger, accessoriske aftaler og andre forsikringer af enhver art er kun en del af kontrakten, hvis de er blevet bekræftet skriftligt af campingfirmaet.

2. Booking / Priser

De priser, som campinggæsten skal betale, bestemmes af campingselskabets aktuelle prisliste. Det er op til campinggæsten at orientere sig om de priser, der gælder i registreringsperioden, inden han tilmelder sig. Når du har modtaget reservationsbekræftelsen, bedes du straks kontrollere den for korrekthed! Campingfirmaet forbeholder sig ret til at ændre reservationen på lige fod, hvis dette er nødvendigt af særlige årsager. Registrering af uledsagede mindreårige under 18 år er ikke tilladt og vil blive annulleret af campingfirmaet.

3. Indbetaling/betaling

Efter modtagelse af anmodningen om betaling fra gæsten skal et depositum på 50% af rejseprisen betales inden for syv dage.

For online bookinger forfalder det samlede beløb eller depositum med det samme. Aktiveringen af knappen "Booking mod et gebyr" her er betalingsanmodningen. Restbeløbet skal betales 21 dage før rejsens start. Dagen for modtagelse af betalingen gælder.

For reservationer foretaget mindre end 21 dage før rejsens start vil den samlede pris blive opkrævet umiddelbart efter modtagelse af betalingsanmodningen. I tilfælde af betalingsoverførsler er det vigtigt at angive bookingnummeret og -navnet som angivet i betalingsanmodningen som den påtænkte anvendelse. Der ønskes ikke bundtede betalinger for flere transaktioner, og de returneres og annulleres. Ikke-regnskabsmæssige betalinger vil blive returneret, og bookinger vil blive annulleret. I tilfælde af spontane ankomster eller bookinger vil den samlede pris for indkvarteringen blive opkrævet med det samme. Pladser samt hytter, små huse og campin tønder, som bliver gratis ved tidlig afgang, kan omfordeles af webstedets ledelse uden kreditering, medmindre gæsten beviser, at campingfirmaet har en mindre skade end den foresatte betaling.

Rejseprisen refunderes ikke i tilfælde af tidlig afrejse.

4. Ændringer i kontrakten

Ændringer, såsom periode, navn eller pitch, vil være underlagt et ombookingsgebyr på € 15,00. Transaktioner med et betalt depositum kan kun bogføres igen for det samme kalenderår.

5. Generel forpligtelse til at anvende

Der kan kun reserveres én familie (højst 6 personer) pr. campingplads. Yderligere telte til besøgende er ikke tilladt. For udlejningsejendomme er antallet af personer begrænset til den maksimalt tilladte belægning. Camping på udlejningsejendommen er ikke tilladt. Lejeboligen udlejes til lejer i den angivne kontraktperiode udelukkende til ferieformål og må kun beskæftiges med det maksimale antal personer, der er angivet i lejeaftalen. Desuden forpligter campinggæsten sig til at behandle banen/udlejningsobjektet med inventar med al omhu. Lejer er ansvarlig for den skyldige skade på møbler, udlejningslokaler eller bygninger og for de faciliteter, der tilhører udlejningslokalerne eller bygningen, hvis og i det omfang den er forårsaget af ham eller hans ledsagere, besøgende eller hans kæledyr. I det omfang lejeren ikke er forpligtet til at afhjælpe den skade, der er forvoldt i udlejningslokalerne, underretter lejer straks campingoperatøren eller de stedfortrædende agenter, som han har udpeget. Lejer er ansvarlig for erstatning for følgeskader forårsaget af ikke-rettidig anmeldelse. Affald, skadelige væsker og lignende må ikke bortskaffes i tudbassiner eller toiletter. Hvis der er blokeringer i kloakrørene som følge af manglende overholdelse af disse bestemmelser, afholder forureneren reparationsomkostningerne. I tilfælde af forstyrrelser i campingbranchens faciliteter og faciliteter er lejer forpligtet til at gøre alt, hvad der er rimeligt for at bidrage til korrektionen af fejlen eller for at minimere eventuelle skader, der måtte opstå. Lejer er forpligtet til straks at underrette campingoperatøren eller dennes stedfortrædende agenter om mangler i udlejningsejendommen. Hvis lejer ikke giver ham meddelelse herom, har han ikke ret til krav om manglende opfyldelse af de kontraktlige tjenesteydelser (navnlig ingen krav om lejenedsættelser). Lejer er stadig forbudt at foretage ændringer i udlejningsobjektet eller de installerede faciliteter samt det eksisterende udstyr uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.

Genstande, der indsættes i udlejningsejendommen, er placeret der med risiko for lejeren. Udlejeren eller dennes stedfortrædende agenter er ikke ansvarlige for tab, skade eller ødelæggelse, med undtagelse af groft uagtsom eller forsætlig adfærd. Campingoperatøren har ret til at disponere over genstande, der efterlades efter lejeperiodens udløb på lejers bekostning.

6. Ankomst og afrejse samt nøgler til udlejningsejendomme

Campingpladsen eller den lejede bolig er til rådighed for campisten fra kl. 14.00 på ankomstdagen.

De ankomst- og afrejsedatoer, der er angivet i reservationsbekræftelsen, er bindende.

ankomst er mulig fra 14:00 til 18:00. Vi beder om forståelse for, at vi ikke tillader køretøjer at køre ind eller ud af vores campingplads i middagshvileperioden (fra 12:00 til 14:00). En tidlig ankomst før kl. 14.00 er kun mulig efter konsultation og tilgængelighed af pladsen/lejeobjektet og mod betaling af et gebyr på € 10,00 i overensstemmelse med de stille tider. Hvis du ankommer efter kl. 18.00, bedes du kontakte os. Afrejse fra campingpladsen skal ske senest kl. 11:00.

I tilfælde af sen afrejse efter kl. 11.00 og kun efter konsultation og tilgængelighed af pladsen, opkræves et gebyr på € 10,00.

I tilfælde af sen afrejse efter kl. 14.00 vil der blive opkrævet en ekstra nat i den respektive bookede kategori.

Hvis det er muligt, skal du ikke ankomme tidligere for at undgå trafikhindring ved indgangen til campingpladsen.

Nøglerne til udlejningsejendomme (hytter, små huse og camping tønder) er tilgængelige ved ankomsten til receptionen. Disse skal også returneres ved afrejse. Tabet af en nøgle beregnes til EUR 50,00/s.

7. Udjyr/forsinket ankomst

I tilfælde af ankomst efter kl. 18.00 er det nødvendigt at give besked (info@naturcamping-lh.de). Ellers kan pladsen/indkvarteringen blive tildelt en anden fra kl. 14.00 den følgende dag. Refundering af allerede foretagne betalinger er udelukket.

Hytter, små huse og campingtønder, som ikke er besat af ikke-ankomster, kan lejes af stedledelsen uden kredit. Tilbagebetaling af allerede foretagne betalinger er udelukket, medmindre gæsten beviser, at campingpladsen har en mindre skade end den foretagne betaling.

8. Campinggæstens tilbagetrækning

Campinggæsten kan til enhver tid trække sig ud af campingkontrakten skriftligt inden rejsens start. På udtrædelsestidspunktet er modtagelsen af campingselskabets skriftlige udtrædelseserklæring afgørende.

Hvis campinggæsten trækker sig ud af kontrakten, har campingselskabet ret til en rimelig kompensation i overensstemmelse med § 651h i den tyske civillovbog (BGB) som følger:

Afbestilling op til 45 dage før opholdets start: 0% af den samlede pris bekræftet på reservationstidspunktet

Afbestilling fra 44 dage før opholdets start: 20% af den samlede pris bekræftet på reservationstidspunktet

Afbestilling fra 28 dage før opholdets start: 50% af den samlede pris bekræftet på reservationstidspunktet

Afbestilling fra 14 dage før opholdets start: 80% af den samlede pris bekræftet på reservationstidspunktet

Desuden skal der betales et engangshåndteringsgebyr på € 15,00 for hver annullering af kontrakten. Rejseprisen refunderes ikke i tilfælde af tidlig afrejse. Vi anbefaler, at du tager rejseafbestillingsforsikringen ud. En aktuel sammenligning af tilsvarende tilbud kan findes .B på internettet under https://www.reiseversicherung-vergleich.info/

9. Tilbagetrækning på grund af campingoperationen

Campingfirmaet har ret til at opsige campingkontrakten inden starten og uden overholdelse af en frist, hvis udbetalingen/betalingen/depositummet ikke helt eller delvist er betalt til tiden af campinggæsten, eller hvis hans adfærd bringer andre i fare eller permanent forstyrrer andre, eller hvis han handler i en sådan grad, at det er i strid med kontrakten, at en øjeblikkelig opsigelse af kontrakten er berettiget. I så fald bevarer campingfirmaet sin ret til den aftalte samlede pris som engangsbeløbskompensation i overensstemmelse med § 6. Refusion af allerede foretagne betalinger er udelukket (punkt 8). Medmindre gæsten beviser, at campingfirmaet har en mindre skade end den fore foretaget betaling.

10. Ophævelse af kontrakten på grund af ekstraordinære omstændigheder

Lejeaftalen kan opsiges af begge parter, hvis kontraktens opfyldelse er betydeligt vanskelig, truet eller forringet (.B f.eks. brand, storm, oversvømmelse osv.) som følge af force majeure, som ikke kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Begge parter fritages for deres kontraktlige forpligtelser. De skal dog refundere den anden part for allerede leverede tjenester.

11. Afse bestilling

Campinggæsten er forpligtet til at overholde campingreglerne samt de lovbestemmelser, der er fastsat for inspektion i receptionen. Navnlig skal de hvileperioder, der er angivet der, overholdes.

.

12. Besøgende

Campinggæsten er forpligtet til at registrere besøgende i receptionen. Disse priser kan findes på den aktuelle prisliste (persongebyr). Besøgskøretøjer skal parkeres uden for campingpladsen. Dette persongebyr gælder ikke for besøgende på campingpladsens gastronomi.

13. Parkeringsplads

Et køretøj kan parkeres direkte på grunden / udlejningsejendomme (undtagen på camping tønder). Yderligere pladser er tilgængelige på campingpladsens lokaler. Der er ikke indgået nogen forældremyndighedskontrakt her. I tilfælde af tab eller skade på køretøjer, der er parkeret eller rangeret på ejendommen og deres indhold, er campingfirmaet ikke ansvarligt.

14. Hunde/kæledyr

Dyr, især hunde, katte eller lignende, må kun holdes eller midlertidigt holdes med udtrykkelig tilladelse fra udlejeren. Tilladelsen gælder kun i enkelte tilfælde. Det kan tilbagekaldes, når der opstår gener. Lejer er ansvarlig for alle skader forårsaget af husdyrhold. Kæledyr er ikke tilladt på alle grunde - eller på alle udlejningsejendomme.

Hunde er ikke tilladt på legepladser og legepladser til fritidsaktiviteter (fodbold & volleyballbane osv.) samt i sanitære bygninger, på stranden og i badesøen. I tilfælde af iøjnefaldende opførsel af hunden eller klager fra andre gæster, kan campingfirmaet henvise stedets hund. Der er en linnedforpligtelse på hele pladsen, campingpladserne og udlejningsejendomme.

15. Åbningstider/frost

I lavsæsonen har receptionen begrænsede åbningstider. Til tider er ikke alle pladser og sanitære bygninger åbne. Bemærk venligst, at der kun er ferskvand på campingpladserne, hvis der ikke forventes frost ud fra campingpladsens synspunkt.

16. Mangler/reklamation

Eventuelle klager vedrørende campingpladsen eller udlejningsejendommen skal straks anmeldes til campingselskabet af campinggæsten. Det er ikke udelukket, om der er tale om mangler, hvis disse ikke er blevet indberettet direkte til campingselskabet under campinggæstens ophold. Dette skal fastsættes en rimelig frist til at afhjælpe manglen (berigtigelse).

17. Støjgener 

I Lüneburger hede er der forskellige militære træningsområder. Der kan være lejlighedsvis hvile forstyrrelser på grund af skydeøvelser, især i lavsæsonen. Desuden er campingdriften placeret på motorvej A7. Campingfirmaet udelukker enhver garanti i tilfælde af en sådan chikane.

18. Mediedata/databeskyttelse

Campingoperationen overvåges i kritiske områder med videokameraer. Dette tjener sikkerheden for campinggæster (identifikation og forebyggelse af sikkerhedsrisici), beskyttelse af ejendom og ejendele, kontrol af adgangsrettigheder og udøvelse af retten til huset. Optagelserne evalueres kun, hvis det er nødvendigt, og kun de nødvendige data gemmes, indtil der er foretaget en afklaring. Data videregives ikke til tredjepart. Videooptagelserne slettes regelmæssigt automatisk i overensstemmelse med afsnit 6b Abs BDSG. Desuden er optageenheden beskyttet ved passende foranstaltninger i overensstemmelse med § 9 i den tyske forbundsdatabeskyttelseslov (BDSG) mod uautoriserede tredjeparters adgang.

Med jævne mellemrum udfører campingfirmaet billed- og lydoptagelser i campingparken. Hvis campinggæsten ikke ønsker dette, skal fotografen eller kamerateamet straks underrettes.

Campingvirksomheden indsamler, behandler og bruger disse data til bookingordren og sine egne markedsføringsformål inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser. En overførsel til tredjeparter uden for ordren finder ikke sted. Campingfirmaet giver gerne gæsten oplysninger om sine data eller for at blokere dem med virkning for fremtiden.

19. Særlige betingelser

Særlige betingelser, som vi giver campinggæsten for en lejeperiode, er uden fortilfælde for efterfølgende lejeperioder.

20. Ansvar

Campingselskabet er kun ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra dets juridiske repræsentants eller stedfortrædende agents side i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Desuden er campingselskabet kun ansvarlig på grund af skade på liv, krop eller helbred. Dette gælder for alle erstatningskrav (især for skader ud over opfyldelse og erstatning i stedet for opfyldelse), uanset den juridiske årsag, især på grund af misligholdelse af forpligtelser som følge af kontraktforholdet eller fra erstatningsret. For faldende filialer eller lignende er campingselskabet kun ansvarligt inden for rammerne af den eksisterende ansvarsforsikring. I tilfælde af skader forårsaget af force majeure er der intet krav.

21. Fejl

Campingfirmaet forbeholder sig ret til at rette fejl eller print- og beregningsfejl.

22. Modregning

Campinggæsten kan kun modregnes i sådanne krav, der er ubestridte eller juridisk etablerede.

23. Valg af lov, opfyldelsessted og værneting

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse.

Campinggæsten kan kun sagsøge campingfirmaet på sit hjemsted. Campinggæstens bopæl har forrang i sager anlagt af campinginstitutionen, medmindre sagen er rettet mod handlende eller personer, der ikke har et generelt værneting i Tyskland, eller mod personer, der har flyttet deres bopæl eller sædvanlige opholdssted til udlandet efter kontraktens indgåelse, eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. I så fald har campingselskabets hjemsted forrang.

Naturcamping Lüneburger Heide GmbH, An der alten Stellmacherei 4, 21279 Drestedt