Privacybeleid & cookies

Aansprakelijkheid voor de inhoud:
Alle inhoud van deze website is zorgvuldig en volgens de huidige kennis van de auteur samengesteld. Wij zijn hiervoor alleen verantwoordelijk in het kader van de algemene wetten, in het bijzonder voor onze eigen inhoud in overeenstemming met § 7 Para.1 TMG, voor inhoud van derden in overeenstemming met §§ 8 tot 10 TMG. Bijgevolg zijn wij als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links:
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom distantiëren wij ons van alle inhoud van alle gelinkte pagina's en kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. De aanbieder van de gelinkte site is aansprakelijk voor alle inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de gelinkte websites beschikbaar is.

 

Copyright ©
De door de beheerders van deze pagina's opgestelde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor gebruik, vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads, kopieën of reproducties (met elektronische, optische of mechanische middelen of door kopiëren of anderszins) van de pagina's en de inhoud zijn niet toegestaan. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. Elke herdruk, reproductie, zelfs in uittreksels, van de inhoud en afbeeldingen en elke imitatie van het webontwerp, zelfs gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Wie een modelwerk gebruikt of imiteert (zelfs gedeeltelijk) zonder de nodige gebruiksrechten te verkrijgen, pleegt een inbreuk op het auteursrecht, die strafrechtelijke gevolgen heeft.

 

Privacybeleid
De beheerders van deze site nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website. Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dit omvat uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die geen verband houdt met uw identiteit (zoals het aantal gebruikers van een website) wordt niet opgenomen. U kunt gebruik maken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken. Als u informatie aanvraagt, catalogi bestelt of andere vragen stelt, vragen wij u om uw naam en andere persoonlijke gegevens. Het is uw vrije beslissing of u deze gegevens invoert. Wij slaan uw gegevens op speciaal beveiligde servers op. Toegang daartoe is slechts mogelijk voor een beperkt aantal geautoriseerde personen. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de inhoud en de servers. Indien de gebruiks- of verkeersgegevens nodig zijn voor onze diensten, worden zij bewaard tot maximaal zes maanden na het verzamelen van de gegevens. Indien de gegevens nodig zijn om te voldoen aan bestaande wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen (bv. facturen), zullen deze gegevens ook na afloop van deze termijn worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geblokkeerd en alleen toegankelijk voor een klein aantal geautoriseerde personen via wachtwoorden.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om te reageren op uw vragen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover wij daartoe wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn, geven wij uw gegevens door aan instanties die recht hebben op informatie.

 

Cookies
Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Zij dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Navigatiecookies zijn noodzakelijk voor de normale navigatie en het normale gebruik van de website; zonder deze cookie is het mogelijk dat de website geen toegang biedt tot functies of dat deze niet naar behoren werken.

functionaliteitscookies door uw instellingen op te slaan, deze cookies breiden de functionaliteit van de website uit. Ze leggen instellingen vast die u hebt gemaakt (zoals gebruikersnaam of taal) en stellen de website in staat om deze te verbeteren.

prestatiecookies kunnen van ons of van een derde komen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zijn anonieme gegevens die niet worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen of voor reclamedoeleinden.

Cookies voor marketing- en retargetingdoeleinden worden gebruikt door derden en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt, maar er wordt een verbinding gemaakt met uw computer of ander apparaat door de daarin opgeslagen informatie te traceren.

Hoecookiesuit teschakelen

Internet Explorer
Alle cookies blokkeren of toestaan

1. Open Internet Explorer
2. Navigeer naar Extra en klik op Internetopties
3. Selecteer het tabblad Privacy en verplaats de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren
4. Klik op OK om te bevestigen

Voor meer informatie https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox
Om cookies van alle websites te blokkeren:

1. Klik op de menuknop en selecteer Instellingen.
2. Navigeer naar het onderdeel Privacy.
3. Ga naar de "Geschiedenis" instellingen en selecteer "Aangepaste instellingen maken". Deselecteer "Cookies van websites accepteren" en sla de instellingen op.

Meer informatie https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

Google Chrome

1. Selecteer het Chrome-menupictogram Chrome Menu.
2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer Geavanceerde instellingen weergeven onderaan de pagina.
4. Selecteer in het gedeelte Privacy de optie Inhoudsinstellingen.
4. Selecteer Gegevensopslag voor alle websites blokkeren.
5. Selecteer Gereed.

Voor meer informatie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari

1. Open Safari
2. Selecteer Voorkeuren in het systeemvak en selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend Privacy
3. In het gedeelte Cookies accepteren kunt u instellen of en wanneer Safari de cookies van websites moet opslaan. Voor meer informatie klikt u op de knop Help (aangegeven met een vraagteken)
4. Voor meer informatie over de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op "Cookies weergeven"

Meer informatie https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

 

Server Log Files
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn: Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de computer die toegang zoekt, tijdstip van het serververzoek. Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen is niet gemaakt. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.

 

Disclaimer/aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Een vergelijking van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

 

Nieuwsbriefgegevens
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics en OpenStreetMap
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens met Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google kan de via Analytics verkregen informatie aan derden overdragen indien de wet dit voorschrijft, of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Niettemin zou het voor Google technisch mogelijk zijn om op basis van de ontvangen gegevens ten minste individuele gebruikers te identificeren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website door Google worden verwerkt voor andere doeleinden waarover wij geen controle hebben en kunnen hebben. Dit en het feit dat gegevens worden doorgegeven aan de VS is problematisch om redenen van gegevensbescherming. Door deze website te gebruiken en de JavaScript-functie niet uit te schakelen, verklaart u zich, met het oog op de gegevensbescherming, uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel.

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst OpenStreetMap (OSM). De verstrekker is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk. Wanneer u een website bezoekt waarop OpenStreetMap is geïntegreerd, worden uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website doorgestuurd naar de OSMF. OpenStreetMap kan voor dit doel cookies in uw browser opslaan. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kan uw locatie worden geregistreerd als u dit hebt toegestaan in de instellingen van uw apparaat - bijv. op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

 

Browser Plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld voor Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaartegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door via de volgende link de add-on te installeren om Google Analytics voor uw browser uit te schakelen, er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Google Analytics uitschakelen

 

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plugins (like button)
Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de site YouTube beheerd door Google. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno CA 94066 USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt het YouTube-account welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken het onderdeel "Google Maps" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd, op onze website.

Telkens wanneer de "Google Maps"-component wordt opgeroepen, stelt Google een cookie in om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop de "Google Maps"-component is geïntegreerd. In de regel wordt dit cookie niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt het na een bepaalde tijd, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst "Google Maps" te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van "Google Maps".

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende voorwaarden voor "Google Maps " https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Gebruik van Google-Adwords
Wij maken ook gebruik van het Google-reclame-instrument "Google-Adwords" om reclame te maken voor onze website. In dit kader maken wij op onze website gebruik van de analysedienst "Conversion Tracking" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze zogenaamde "conversiecookies" verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u, als gebruiker, op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De informatie die met behulp van de "conversiecookies" wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders via "Google Adwords" ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van de "conversiecookies" voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies algemeen deactiveert of specifiek alleen de cookies van het domein"googleadservices.com" blokkeert.

U kunt het privacybeleid van Google in dit verband opvragen via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

 

Informatie, wissen, blokkeren
U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

 

Algemene gelijkheid
In de teksten wordt meestal slechts één geslachtsvorm gekozen met het oog op een betere leesbaarheid. Dit heeft geen gevolgen voor de informatie op deze website, die betrekking heeft op beide geslachten.

 

WhatsApp - DSVGO mededeling
Door op de WhatsApp knop te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens (met name telefoonnummer en naam) worden gedeeld met Facebook en WhatsApp. WhatsApp Inc. deelt informatie wereldwijd, zowel intern met Facebook-bedrijven als extern met bedrijven, dienstverleners en partners, en ook met degenen met wie u communiceert over de hele wereld. Uw informatie kan worden overgedragen of overgebracht naar, of worden opgeslagen en verwerkt in, de Verenigde Staten of andere derde landen, bijvoorbeeld voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Aangezien wij geen contacten opslaan op onze smartphones, verzoeken wij u altijd uw naam te vermelden wanneer u communiceert.

 

Bezwaartegen reclamemails
Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Bron : https://www.e-recht24.de/